Vi månar
om svensk
fruktodling

Om oss

Svensk Frukt. Det finns inget bättre!

Fruktodlarna.se är ett forum för professionella fruktodlare i Sverige. Här samverkar ett stort antal odlare för bättre kvalitet och lönsam odling. Vi vill att fler odlar frukt så att alla i Sverige kan få njuta lite mer av nyskördad närodlad tunnskalig frukt.

Fruktodlarna i Vitaby har under dom senaste åren utvecklats till Sveriges modernaste sorterings och paketerings enhet för äpple och päron.

Vår filosofi är enkel: Att sortera fram en produkt som du själv vill köpa och äta. Under varumärket fruktodlarna.se saluför vi olika varianter av förpackningar såsom  lösvikt, lavad frukt med stickers och frukt i påse.

Fruktodlarna har förmånen att arbeta med några av Sveriges mest framstående fruktodlare som förstått vikten av att producera och  leverera hög kvalitativ frukt. Här samverkar vi med odlarna för att skapa lönsamhet tillsammans och öka konsumtionen av svenskodlad frukt.

Vi välkomnar alla odlare!