Vi månar
om svensk
fruktodling

Vi är certifierade

IP Certifiering

IP Livsmedel är en standard för produktsäkerhet. Livsmedelsföretag som är godkända enligt standarden har genomgått oberoende kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Certifieringen garanterar konsumenter och kunder att våra produkter uppfyller kraven.

Våra odlare är IP Sigill-certifierade och vårt Packeri är IP – Livsmedelscertifierat, se certifikat nedan.

Certifieringsbeslut – IP Livsmedel Grundcertifiering – Vitaby (.pdf)