Vi månar
om svensk
fruktodling

Vårt packeri

Det anrika Vitabypackeriet har nu varit i vår ägo sedan år 2011 och för varje år sker förbättringar och investeringar som gör fruktodlarna till en ledande aktör inom svensk frukt.

Film från vårt packeri

Odlarna kommer med nyskördad frukt

Bingarna ställs in in kyllager.

Bingarna töms i vatten för skonsam hantering av stötkänslig frukt.

Äpplen flyter fram.

Första sorteringssteget med manuell bortsortering av rötskadad frukt.

Frukten läggs en och en inför fotograferingen.

Frukten blir sorterad optisk.

Varje frukt vägs för att stoleksbestämmas.

Frukten släpps ut vid respektive utgång efter storlek och färg.

Mindre frukter sorteras rakt ner i påse.

Lådorna ställs på pall och märks med etikett redo att levereras till hugade spekulanter.